Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

Reposted fromfindmyway findmyway viabadspinach badspinach
2648 6cf2 420
Reposted fromsnukraina snukraina viabadspinach badspinach
Sponsored post
Reposted frominspired inspired viabadspinach badspinach
Reposted fromswojszlak swojszlak viatakemetoheaven takemetoheaven
7222 af4b 420
3737 7e26 420
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatakemetoheaven takemetoheaven
Reposted frommyu myu viatakemetoheaven takemetoheaven

February 02 2014

Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viatakemetoheaven takemetoheaven
- co ty do mnie czujesz?
— pytanie z serii tych, które nigdy nie zostaną zadane
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania.
Reposted fromasalluhi asalluhi vialubie-lato lubie-lato
0747 d7ac 420
Należę do siebie. Przykro mi.
— letsfuckinthetoilet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...